de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Focus: Consensus & dissensus

Pascal Gielen

Interview met Dr. Pascal Gielen, Hoogleraar kunstsociologie en cultuurpolitiek — 5'58'' - Augustus 2015

Consensus mechanismen zijn volgens Dr. Pascal Gielen niet democratisch. Het is juist de mogelijkheid van dissensus die aan de basis ligt van de democratie. Via kunst laten kleine groepen opdrachtgevers van zich horen binnen het grotere geheel van de samenleving. De discussies die ontstaan uit dissensus geven mee vorm aan de democratische samenleving.