de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Politiek & mecenaat

Het engagement van deze actoren voor de financiering van de projecten is uiteraard doorslaggevend. Maar de kunstbeschermers en hun stichtingen, net als de politieke vertegenwoordigers en hun administraties, worden gesterkt in hun maatschappelijke rol en de pertinentie van de financiële verbintenissen door te beantwoorden aan een zinvolle vraag die wordt gesteund door geëngageerde personen.

Met behulp van bemiddelaars kunnen politici en kunstbeschermers beantwoorden aan behoeften waarmee tot dusver geen of weinig rekening werd gehouden. Het was immers moeilijk zowel de behoeften te identificeren als de actoren te vinden die een geschikte actie in goede banen konden leiden.