de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

De onderzoekers

Onderzoekers uit alle wetenschappelijke disciplines worden uitgenodigd hieraan mee te werken

Wanneer de kunstenaars vormen voorstellen die innovatieve materialen of werkwijzen vergen, worden technische studies gevoerd. Ook andere studies kunnen worden aangevraagd, over de economische en maatschappelijke impact van een werk, of over regelgeving die onvoldoende rekening kan houden met de behoeften van de opdrachtgevers. De verzoeken belichten trouwens vraagstukken rond de fundamentele rol van de kunst bij de totstandkoming van een cultuur. Om een collectief begrip te ontwikkelen van wat op het spel staat en de manieren waarop onze maatschappijen beroep hebben gedaan op de kunst, wordt gebruik gemaakt van de menswetenschappen. Dit kan plaatsvinden in de vorm van een bestelling door de bemiddelaars, of een algemene steun aan het onderzoek in de desbetreffende gebieden.