de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Nick Ervinck – rekamkeizuM

Opdrachtgevers - Jeugdfanfare de Muziekmak(k)ers
Bemiddelaar - Christophe De Jaeger
Partners - European Techno Steel nv, Investpro nv, Pas nv, Hoebeek nv & IBO nv
Mechelsesteenweg 102, Willebroek (Blaasveld), België

OPDRACHTGEVERS

De Muziekmak(k)ers is de jongerenfanfare van de Koninklijke Fanfare de Vrienden van ’t recht vzw uit Blaasveld. Hun werking wordt ondersteund door de Academie voor Muziek en Woord van Willebroek. De activiteiten beperken zich niet enkel tot de wekelijkse repetities. Naast zeer gegeerde openluchtconcerten wordt er ook samen gegeten, gestoeid, gesport, op uitstap gegaan, …

Bij hun instap in het WILLEBROE!-project engageerden de Muziekmak(k)ers zich ook om – samen met de gemeente en andere actoren - een kunstwerk te realiseren. En wel op een plek waar ze ook zonder veel organisatorische problemen in openlucht kunnen musiceren.

Voor de keuze van een ‘plek’ vertrekken de Muziekmak(k)ers in eerste instantie van het Muziekmak(k)erskoraal als mentale plek. Dit muziekstuk is geschreven door hun dirigent Guy Godts en symboliseert de actualiteit en aanstekelijkheid van deze jonge bende.

De Muziekmak(k)ers dromen van een grotere verbondenheid tussen de verschillende fanfares. De realisatie van deze wens zien de Muziekmak(k)ers vervolgens vertaald in de mogelijkheid om ongedwongen samen te musiceren in open lucht. Op die manier transformeert de mentale plek naar een fysieke ruimte.

DE OPDRACHT

De Nieuwe Opdrachtgevers worden onder de arm genomen om het proces naar de realisatie van een kwalitatief kunstwerk te begeleiden. Thérèse Legierse en Christophe De Jaeger treden op als bemiddelaars.

Tijdens de eerste gesprekken komen enkele wensen van de opdrachtgevers aan bod:
- de relatie tussen muziek en hedendaagse kunst is een must
- de groep wil met de kunstenaar spreken over het ontwerp
- het kunstwerk moet vrolijk en harmonieus zijn
- het kunstwerk maakt de Muziekma(k)kers bekender en trekt jonge mensen aan
- nieuwe technologieën zijn interessant om er in te verwerken

HET PROCES

Tijdens de volgende samenkomsten leidt Christophe de groep door de wereld van de hedendaagse kunst. Hij kiest voorbeelden van kunstwerken en kunstenaars die op de ene of andere manier muziek, geluid en/of ritme integreren. Het levert verrassende mogelijkheden op.

Twee kunstenaars worden aan de Muziekmak(k)ers voorgesteld. Na een persoonlijke ontmoeting met beide kunstenaars valt de keuze op Nick Ervinck.

NICK ERVINCK

De creaties van Nick Ervinck verenigen alle ingrediënten die hun kunstwerk zou moeten bevatten: kleur, fantasie, mobiliteit, virtueel én reëel. Nick Ervinck is een jonge en beloftevolle kunstenaar. Hij verkent de grenzen van verschillende media. Op die manier probeert hij interacties te vinden tussen virtuele constructies en handgemaakte sculpturen. Hij gebruikt hiervoor prints, video en digitale tekeningen die vaak leiden tot het maken van vormen in gekleurd plaaster, polyester of hout. In zijn digitale prints en animaties creëert hij een surrealistische virtuele ruimte en speelt met volumes, proporties en kleuren.

Na hun bezoek aan het atelier van Nick Ervinck speelden de Muziekmak(k)ers een concertje onder de Notenboom in de tuin. Deze setting wordt de kiem van een artistiek idee. Het organisch gegeven van de notenboom, de schaduwvlek die natuurlijke beschutting bood tegen de brandende zon resulteren in het 'boomconcept'. De Muziekmak(k)ers geven hun fiat.

HET ONTWERP

Nadat Nick verschillende ontwerpen en ideeën aan de opdrachtgevers voorgelegd heeft, stelt hij eind oktober 2010 zijn REKAMKEIZUM (draai de letters even om …) voor: een uniek muziekpaviljoen. De Muziekmak(k)ers zijn laaiend enthousiast. Eind november keurt ook het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp goed. Het licht staat nu op groen voor een verdere uitwerking van het kunstproject.

Na goedkeuring van muzikanten, publiek en kunstenaar Nick Ervinck wordt het einde van het grote grasveld achter het kasteel Bel-Air als locatie uitgekozen. Het domein bezit prachtige grote en oude bomen en verschillende open ruimten. Het voldoet aan alle Muziekmak(k)erseisen:
met een grote groep mensen, jong en oud, in openlucht samen muziek maken

Op 17 september 2011 wordt de eerste paal in de grond geheid. Bij wijze van proef een concert gespeeld door de Fanfare De Vrienden van ’t Recht en door de Muziekmak(k)ers op de plaats waar de REKAMKEIZUM zal ingeplant worden.

Om de financiering van dit project rond te krijgen werd de steun ingeroepen van bedrijven die de realisatie van de REKAMKEIZUM via financiële of materiële sponsoring mogelijk maakten. Ook de gemeente deed een extra financiële inspanning.

Drie bedrijven reageren positief: Barrisol (wereldleider spanplafonds), European Techno Steel (in de schoot van de firma PAS nv in 2000 opgestart als onafhankelijk producent en toeleverancier van staalconstructie), Investpro en Ibo (twee zusterbedrijven binnen een familiale bedrijvengroep gevestigd in Heffen (Mechelen), actief in de bouw- en vastgoedsector).    

Op zondag 23 september 2018 wordt het kunstwerk feestelijk ingehuldigd met toespraken en natuurlijk MUZIEK!