de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Unknown – Zwartberg

Bemiddelaar - Pieter Vermeulen
Genk, 2013

In 2013 startte het project ‘Kunst spreekt’, met de stad Genk en waarbij Genkenaren via lokale media worden uitgenodigd om deel te nemen. Vier bestaande kunstwerken in de publieke ruimte van Genk worden tijdens het traject onderzocht naar oorsprong, kunstenaar, betekenis, plaatsing en opdrachtgevers en naar aanleiding daarvan naar de relevantie van deze beelden voor het hedendaagse Genk. Een aantal groepen bewoners krijgen de kans rond een selectie van bestaande kunstwerken te werken en op basis van eigen onderzoek, ondersteund door de kennis van ervaren curatoren, een gefundeerde mening te vormen. Een opinie als deze gaat verder dan alleen maar kunnen stellen of iets mooi of niet mooi is.…Gewapend met adequate informatie waarop hun opinie stoelt kunnen ze mede Genkenaren de betekenis uitleggen en waarom dit beeld juist wel of niet goed op zijn plaats staat. Zo wordt een gedeelde visie en maatschappelijk draagvlak ontwikkeld voor toekomstige beleidslijnen rond kunstopdrachten in Genk. Een eerste project over mijnmonumenten, met bemiddelaar Pieter Vermeulen, is afgerond.

Het bezoek dat de groep Zwartberg uit Genk aan Emscherkunst in het Ruhrgebied bracht om kunst in een post-industriële omgeving te bekijken.