de Nieuwe opdrachtgevers

les Nouveaux commanditaires

Angelo Vermeulen – Biodiversiteitstoren

Opdrachtgevers - Compostmeesters
Bemiddelaar - Thérèse Legierse
Partners - Gemeentelijke milieudienst, buurtbewoners en Indaver
Schutterstraat, Willebroek, Belgium, 2015

“Compostmeesters Willebroek” is een actieve groep van een 10-tal opgeleide compostmeesters. Ze zetten zich wekelijks vrijwillig in om via demo-sessies de verschillende composteertechnieken aan de bevolking te tonen. Hun vaste stek is het wijkcomposteerpark in Willebroek-Zuid. Naast de wekelijkse demosessies op zaterdag (tussen 11 en 12 uur), zetten de compostmeesters, met de hulp van een tiental extra vrijwilligers, het composteerpark ook open voor de verwerking van G.F.T.-afval (Groenten, Fruit en Tuinafval) van buurtbewoners die eigenaar zijn van een kleine tuin. Zij kunnen elke woensdagmiddag tussen 14 en 15 uur hun G.F.T.-afval afleveren. “De compostmeesters” vormen een zeer hechte groep. Naast een uitgesproken ecologisch engagement, verbindt een sterke sociale betrokkenheid alle leden met elkaar. Behalve de exploitatie van het composteerpark vullen tal van randactiviteiten mee de agenda: (culinaire) uitstapjes, gezellig samenzijn en nu ook kunst.

De plaats die deze groep uitkiest voor kunstintegratie is zonder twijfel het composteerpark zelf. De locatie is interessant omdat hier op regelmatige basis mensen (oud, jong, allochtonen, autochtonen) samenkomen. Opgestart vanuit een ‘groene’ gevoeligheid, blijkt de plek ook potentieel een ontmoetingsplek te zijn. Het zou prachtig zijn mocht men er in slagen om via kunst ‘composteren’ en ‘ontmoeten’ zeer krachtig aan elkaar te linken. Het composteerpark bevindt zich in de groene zone ter hoogte van de woonblokken in Willebroek-Zuid, bereikbaar via Parklaan en Ringlaan.

De compostmeesters uiten de wens om vanuit een ecologisch, biologisch en ook sociologisch perspectief op zoek te gaan naar een kunstenaar.
De natuur moet niet uitgebeeld worden, maar kan aangewend worden door de kunstenaar. Enkele zeer concrete elementen worden door de compostmeesters zelf aangereikt:
• opvang en recuperatie van hemelwater
• alternatieve energieverwekking via zon en/of wind
• eventuele mogelijkheden met de gistingsprocessen in het composteerproces
• waarde van een ontmoetingsplek in een multiculturele buurt

Thérèse Legierse, komt met een concreet voorstel op de proppen. Op basis van de reeds gevoerde gesprekken lijkt Angelo Vermeulen een potentiële kandidaat-kunstenaar. Ondanks zijn zeer drukke en internationale agenda komt Angelo naar Willebroek op zaterdag 24 januari en stelt zijn werk aan de Compostmeesters voor. Het ‘klikt’ meteen.
 
Reeds vanaf het eerste contact ontstaat een enthousiaste communicatie tussen Angelo Vermeulen en enkele compostmeesters. Na de officiële aanvaarding van deze kunstenaar door het college in oktober 2009 kan de groep pas echt aan de slag gaan.
De eerste afspraken worden gemaakt: voor de bouw van een nieuwe wriemeltoren moet op zoek gegaan worden naar bruikbare materialen. Vooral gerecycleerde materialen (glas, steen, hout en metaal) komen in aanmerking. Plastic of andere kunststoffen worden geweerd.
Het is de bedoeling dat kunstenaar en compostmeesters samen aan het werk gaan. Naast het concreet bouwen van de wriemeltoren, wil men ook een digitaal beeldarchief aanleggen en zeer regelmatig tekst- en beeldmateriaal aanleveren voor de website.
De zelf te bouwen nieuwe wriemeltoren is ondertussen geëvolueerd naar een biodiversiteittoren. Architect Kris Mys vormt nu samen met Angelo Vermeulen de artistieke tandem. Tijdens regelmatige overlegsessies met de Compostmeesters ontstaat stap voor stap een concreet voorstel. Qua timing treden daardoor enkele verschuivingen op. Het nieuw ingeslagen pad vereist bijkomend overleg met extra partners én een grondige voorbereiding van de financiering.

Op 27 september 2015 is de Biodiversiteitstoren feestelijk ingehuldigd.